پارو زدن سنگ کلیف از Karos

The wondrous rock erosion in the form of a huge scull. Cruising along the canal to theKarosMountainstakes one through diverse tourist attractions Viewed in the morning, the shadowy scull appears like a sad devil, while in the afternoon, with direct light, the scull looks like a smiling devil. Also, in the neighboring cliff, ghost-masks appear alongside the scull stone.

بهترین زمان برای بازدید : اواخر نوامبر-مه

بهترین دوره از روز : صبح 6.00 به 9.00 ساعت. بعد از ظهر, 15.00 به 17.00 ساعت.

چگونه برای رسیدن به آنجا : From Khuan O Pier, take a long-tailed boat to the mouth ofSaiCanal. The trip takes about 20 minutes.