منحصر به فرد مجسمه های کرابی

مجسمه های اشیاء بی به افتخار پادشاهان و یا شخصیت سابق ساخته شد, اما در اینجا در Krabi, آنها به زمین جدید با ساخت مجسمه ها را به خرچنگ دریایی را شکست, عقاب, فیل و باستان انسان. خرچنگ دریایی به معنای باروری از جنگل های حرا, عقاب دلالت دید وسیع, فیل را به یاد سفید فیل از سلطنت, کشف در Krabi, و باستان انسان نشان دهنده کرابی, حاکی از Krabi در یک مکان ماقبل تاریخ قابل توجه است.

بهترین زمان برای بازدید : اواخر نوامبر-مه

بهترین دوره از روز : صبح 6.00 به 9.00 ساعت. بعد از ظهر, 16.00 به 18.00 ساعت.

چگونه برای رسیدن به آنجا : این اثر تاریخی به خرچنگ دریایی و بنای یادبود به عقاب در کیلومتر هستند 0, در اسکله در مقابل ofKrabiTown onUttrakit جاده, این اثر تاریخی به فیل, این اثر تاریخی به عقاب و بنای یادبود به میمون مردان در چراغ های راهنمایی تقاطع onMaharat جاده.