தாய்லாந்து பற்றி

தாய்லாந்து ஒரு வியத்தகு ராஜ்யம், புத்த ஆலயங்கள் இடம்பெறும், கவர்ச்சியான வன, மற்றும் கண்கவர் தீவுகளில். ஒரு கண்கவர் வரலாறு மற்றும் மனநிறைவளிக்கும் தாய் உணவு மற்றும் மசாஜ் அடங்கும் என்று ஒரு தனித்த பண்பாடு இணைந்து, தாய்லாந்து ஒரு நவீன தலைநகரம் கொண்டுள்ளது, மற்றும் தாய்லாந்து "நிலப் புன்னகையால்" நன்மதிப்பில் உருவகப்படுத்துகின்றன யார் நட்பு மக்கள்.

Beach in Thailand