อนุสรณ์ของแคนนาดา

อนุสรณ์สถานแห่งนี้สร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าใน 1919 เพื่อให้เถ้าถ่านของทหารไทยที่เสียชีวิตในสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง. ประเทศไทยได้ส่งกองกำลังของ 1,200 อาสาสมัครที่จะสนับสนุนพันธมิตรในยุโรป 1918 และ 19 ทหารเสียชีวิต. ชื่อของ 19 ทหารจารึกบนสี่แผงของที่ระลึก.