Noppharat Thara Beach

עם השמש הנעלמת מעל בהדים על החוף

חוף חול מתיחה כמעט 3 קילומטרים מדרון גבעה קטנה בצד השני של נאנג, זורם מההרים בצפון לרוקן את ראש הגשר. החוף הוא יפה ממנה בשקיעה עם דיונת מקשר האיים לחוף בשפל הנמוך ביותר. זה מוזכר כמו השקיעה היפה ביותר על פני אדוות על inKrabiProvince החוף.

הזמן הטוב ביותר לבקר : בסוף נובמבר עד אפריל

התקופה הטובה ביותר של היום : 18.00 ל 19.00 שעות.

איך להגיע לשם : FromKrabiTown, לקחת כביש לא. 4034 לאסור צ'ונג Phli, פונים שמאלה לתוך כביש לא. 4202 עד החוף, ממציא מרחק כולה 17 קילומטרים.