ຫໍພິພິທະພັນແຫ່ງຊາດ

ຫໍພິພິທະພັນແຫ່ງ ທຳ ອິດໃນປະເທດໄທຖືກສ້າງຕັ້ງຂື້ນໂດຍ King Rama IV (1851-1868). ກະສັດໄດ້ໃຊ້ສອງອາຄານຢູ່ໃນພະລາຊະວັງ Grand ເພື່ອເກັບເຄື່ອງບູຮານສ່ວນຕົວຂອງລາວ. ຫໍພິພິທະພັນສາທາລະນະແຫ່ງ ທຳ ອິດໄດ້ຖືກເປີດຂຶ້ນ 1874 ໃນໄລຍະການປົກຄອງຂອງກະສັດ Rama V ໃນອາຄານທີ່ມີຊື່ວ່າ "Sala Sahathai Samakhom" ຕັ້ງຢູ່ໃນເຂດປົກຄອງຂອງພະລາຊະວັງ Grand. ຫໍພິພິທະພັນດັ່ງກ່າວໄດ້ຖືກຍ້າຍໄປຢູ່ໃນ 1887 ສະຖານທີ່ປະຈຸບັນ.