Pier Tha Phra Chan

Daerah meriah Tha Phra Chan pernah menjadi istana Prince Prachak Silpakom. Bersama-sama Maha Rat dan Phra Chan Roads sekitar Wat Maha iaitu pasaran azimat yang terbesar di Bangkok di mana pelbagai berdiri azimat ditemui.