หาดบากันเตียง

The Superb Beauty of the Ko Lanta Beaches

Ko Lanta Yai is known as anislandofKrabiwith several beautiful beaches along the western side of the island, ทั้งหมดเปิดออกไป theAndamanSea. ชายหาดทั้งหมดเหล่านี้เหมาะสำหรับการพักผ่อนและว่ายน้ำ. แต่ชายหาดที่สวยงามที่สุดคือหาดบากันเตียง, เกิน 1 kilometer long as the apex of Ko Lanta beach beauty.

เวลาที่ดีที่สุดที่จะเยี่ยมชม : ช่วงปลายพฤศจิกายน-พฤษภาคม

ช่วงเวลาที่ดีที่สุดของวัน : เช้า 8.00 ไปยัง 12.00 hrs.and at sunset about 18.30 น.

วิธีการที่จะได้มี : จากกระบี่, ใช้ทางหลวงหมายเลข. 4 past Khlong Thom District up to the intersection to the pier, into Lanta lsland, ใช้ทางหลวงหมายเลข. 4206, and cross by ferry twice from Lanta Noi to Lanta yai lsland, with beachfront road on the West throughout the entire island.