Wang Na Theatre

Bên cạnh Nhà hát Quốc gia là Wang Na Theatre. Khu vực này được sử dụng như Trung tâm học tập cho Nghệ thuật và Thủ công mỹ nghệ. Một phòng trưng bày nghệ thuật nằm bên cạnh Na Nhà hát Wang.