cà ri xanh Kai (Curry xanh với gà)

phương pháp
Stir-fry chicken thigh fillets in a pot until fragrant. Thêm vào 1 ly sữa dừa, nước dùng gà vào trộn đều trên lửa nhỏ. Sử dụng nhiệt độ thấp để làm ấm dầu trong một cái chảo hoặc chảo, và sau đó thêm bột cà ri xanh và xào cho thơm. Pour cup of coconut milk and continue to stir gently until well mixed. Transfer the curry paste mixture to a chicken broth pot. Add boiled potatoes, egg plant, small round green eggplant, and leave to cooked, then add the remaining coconut milk. Adjust the seasonings as desired using the fish sauce, sugar, kaffir lime leaves, spur chillies, sweet basil leaves. Leave until boiling.

Thành phần

 • 1 lb.(450 g.) beef, cut into ½ in. x 2 in.(1cm. x 2.5 cm.) pieces
 • 3 cups coconut milk
 • 3 tablespoons vegetable oil
 • ½ cups green curry paste
 • ½ egg plant, chunks
 • 1 potato, boiled, peeled, diced
 • ½ cup small round green eggplant
 • 4 leaves kaffir lime leaf, torn
 • 5 green-red spur chillies, iagonally sliced
 • 1 cup sweet basil leaf
 • 2 nước mắm muỗng
 • 1 tablespoon palm sugar
 • 1 ½ cups beef broth

Green Curry Paste

phương pháp

Grind all the ingredients until finely blended using a mortar or blender.

Thành phần

 • ½ cup green hot chilli clipped
 • ½ cup green spur chilli, clipped
 • 2 tablespoons galangal root, sliced across finely
 • 4 tablespoons lemon grass, sliced across finely
 • 1 tablespoon kaffir lime rind, sliced finely
 • 2 tablespoons coriander seed, roasted
 • 1 tablespoon cumin, roasted, ground
 • ½ tablespoon pepper
 • 1 tablespoon shrimp paste
 • 2 teaspoons salt
 • 4 tablespoons peeled garlic, băm nhỏ
 • 5 tablespoons peeled shallot, sliced