Kaomailanna Resort

The Wellness of Symphony

Possibly the only place in Chiang Mai city, nơi mà các trang trại thuốc lá và chuồng trại bảo dưỡng đã được chuyển đổi thành một khu vườn yên bình. Điều này thiết lập bình dị của hai tầng và ba mươi sáu phòng khách được trang trí công nhận nhân vật của mình và lịch sử độc đáo. Furnishings have been designed exclusively for each room along with individual interior décor offset by colonial style antique furniture. As the new dawn’s sun rises over the horizon, enjoy a walk in the early morning and breath in the crisp, cool air of theNorthern Ghats. Suggested popular activities include strolling through the tropical surroundings on an elephant, visiting the heights of Doi Inthanon, and shopping for artistic wares at the Tawai handicraft village.

Room Types & Promotion..
http://www.agoda.com/asia/thailand/chiang_mai/kao_mai_lanna_resort.html?cid=1455623&urltogo=/asia/thailand/chiang_mai/kao_mai_lanna_resort.html