Saranrom Palace

Cung điện nằm ở phía đông của Royal Grand Palace, nó được xây dựng dưới thời trị vì của vua Rama IV. Trong 1868 Vua Rama V đã Saranrom Palace để anh cả của mình, Hoàng tử Kroma Phra Chakrabaddibongse. Sau cung điện này đã được sử dụng như Bộ Ngoại giao, nơi khách nhà nước đã nhận được. Vua Rama VI sống ở đây cho đến khi ông lên ngôi khi sau đó ông trở về cung điện của Bộ Ngoại giao trong 1926.