thẻ ghi lưu trữ: trong

Doi Phu Kha

Botanist’s paradise NAN PROVINCE. Doi Phu Kha National Park is a great destination for those wanting to combine laid-back relaxation with moderate exploration of nature. Visitors will notice that the landscape has been groomed and altered to receive guests. That said, nó không có nghĩa là họ sẽ không nhận được một liều cao của thiên nhiên trong phạm vi … Tiếp tục đọc