The Legend Chiang Rai

The Masterpiece
Boutique River Resort & spa

Experience a culture rich in architectural design, bức tranh và đồ gốm, lịch sử đạt từ thế kỷ thứ 7 và những người mà là nguồn cảm hứng cho "The Legend".

Là khách của chúng tôi, bạn được tự do để quyết định làm thế nào để tận hưởng chuyến đi vàng của bạn, making full use of our wide range of services and facilities. 78 rooms are completed with amenities and natural relaxation, Spa treatment is available. A trip to Doi Mae Salong, Doi Tung, and Wat Rong Khun are very conveniently accessible.

Room Types & Promotion..
http://www.agoda.com/asia/thailand/chiang_rai/the_legend_chiang_rai_hotel.html