תג ארכיון: אובון רצ'טאני

Tohsang Ubon Hotel

The Eternal Sunshine of I-SAN

Tohsang means Sunshine. כדי לקבל רמז מצוין שמש, רצ'טאני אובון מקום שבו השמש זורחת כ עשרים וחמש דקות לפני בשום מקום אחר inThailand. באמצע עולם תרבותי, ישנו במלון הופ אמיתי יושב ממתינה sensely בשבילך להתנסות. 76 rooms are more than just clean and secure. The services are made by hearts, simple quiet area, but full of peace and silence of happiness. Refresh your mind with the purity of I-SAN culture, visit half a hundred famous temples around the district, you will discover the rich I-SAN culture.

מקום & סוגי חדרים..
www.agoda.com/asia/thailand/ubon_ratchathani/tohsang_ubon_hotel.html