โรงละครวังหน้า

ถัดไปไปที่โรงละครแห่งชาติโรงละครนาวัง. พื้นที่ที่จะถูกใช้เป็นศูนย์การเรียนรู้ศิลปะและหัตถกรรม. อาร์ตแกลเลอรี่ตั้งอยู่ข้างโรงละครนาวัง.