เจ้าพ่อโฮคลองศาลเจ้า

 

“เชาโฟอหอกลอง” ศาลหรือศาลของจิตวิญญาณกลองหอคอยตั้งอยู่บนถนนราชินี. ศาลเป็นที่ระลึกให้กับนายทหารที่กล้าหาญของหอกลองที่เสียชีวิตในช่วงสงครามในสมัยรัชกาลที่ฉัน (1782-1809). ทุกเมืองโบราณในประเทศไทยมีหอกลอง. มีสามกลองถูกนำมาใช้เพื่อวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน, ซึ่งได้รับการบอกเวลา, เตือนภัยพิบัติไฟไหม้, และประกาศเหตุการณ์การสู้รบ.