พระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว)

สร้างพร้อมกันกับสถานประกอบการของกรุงรัตนโกสินทร์ใน 1782 โดยรัชกาลที่ยิ่งใหญ่, ซับซ้อนครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดของ 60 ไร่และประกอบด้วย 2 ไตรมาสที่สำคัญ; พระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว).