น้ำตกลำธารร้อน

The Miraculous Warm Current of Yung Bridge

A current in the peat forest of Sapan Yung in Khlong Thom District, ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ที่มันเกิดขึ้นที่พื้นผิวโลกลูกฟูกร้อนที่ปล่อยออกมาเป็นกระแสดังกล่าวข้างต้น, ทำขึ้นกระแสน้ำอุ่นในป่า, กับบ่อขนาดใหญ่และขนาดเล็กที่เกิดขึ้นไปพร้อมกัน, before cascading over a cliff, becoming the unique Hot Stream waterfall in Thailand that flows down to a cold current down below.

เวลาที่ดีที่สุดที่จะเยี่ยมชม : ช่วงปลายพฤศจิกายน-พฤษภาคม

ช่วงเวลาที่ดีที่สุดของวัน : เช้า 6.00 ไปยัง 9.00 น. ตอนบ่าย, 15.00 ไปยัง 17.00 น.

วิธีการที่จะได้มี :Follow Highway No.4 from Krabi toKhlongThomDistrict, and turn left into Highway No.4038 before turning right into Highway No.4021 and take the right turn into the Hot Stream Waterfall, for an entire distance of 45 กิโลเมตร.