เกาะพีพีดอน

The Emerald of the Andaman Sea that the World Never Forgets

Phi Phi DonIslandwas ranked among the ten most beautiful islands of the world in the past, The island is made up of two world famous perfectly-curved bays,TonSaiBayandLohDalamBaywhich almost merge into one as the symbol ofPhiPhiIslandsknown around the world.Phi Phi DonIslandalso features several peaceful and beautiful bays and a prime dive site in theAndamanSea.

เวลาที่ดีที่สุดที่จะเยี่ยมชม : ช่วงปลายพฤศจิกายน-เมษายน

ช่วงเวลาที่ดีที่สุดของวัน : 8.00 ไปยัง 15.00 น.

วิธีการที่จะได้มี : Boats can be boarded at Chilad Cannal Pier in Krabi Town, 4 trips a day, ค่าธรรมเนียมของ 450 baht, each.