เกาะปอดะ

Superb Beauty from the Air towards the Divided Sea

An island with white sand beaches and clear turquoise seawater. Looking from the sky, this is the miracle of the best spectacles with bright blue sea, accentuated by the white lines of sand beaches of small islands revealing a miraculous divided sea. This is therefore the superb beauty from the air towards the world famous Unseen site of Thalae Whaek.

เวลาที่ดีที่สุดที่จะเยี่ยมชม : ธันวาคม-มกราคม, ในวันฟ้าใสที่ไม่มีหมอกควัน

ช่วงเวลาที่ดีที่สุดของวัน : 10.00 ไปยัง 14.00 น.

วิธีการที่จะได้มี : Helicopers on hire are available fromPhuketInternationalAirport