พระราชวังสราญรมย์

พระราชวังตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของพระบรมมหาราชวัง, มันถูกสร้างขึ้นในรัชสมัยของรัชกาลที่สี่. ใน 1868 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าให้พระราชวังสราญรมย์กับพี่ชายคนโตของเขา, เจ้าชาย Kroma พระ Chakrabaddibongse. ต่อมาพระราชวังนี้ได้ถูกใช้เป็นกระทรวงการต่างประเทศซึ่งผู้เข้าพักของรัฐที่ได้รับ. พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่ที่นี่จนกว่าเขาจะขึ้นครองราชย์เมื่อนั้นเขาก็กลับพระราชวังไปยังกระทรวงการต่างประเทศ 1926.