พระศิวะลึงค์เกาะ

A Rock Sculpted by Nature in the Sea Standing up Proudly to the World Attention

A tiny isle stands singly in the sea, on the route from Laem Sak Pier toRaiIsland. The appearance of the isle, called by local residents as Lao Lotilo, catches the eyes and imagination of all by-passers, as a huge Shiva Lingam standing proudly and shamelessly against all elements. The site is also one of the most interesting canoeing sites in the country.

เวลาที่ดีที่สุดที่จะเยี่ยมชม : ช่วงปลายพฤศจิกายน-พฤษภาคม

ช่วงเวลาที่ดีที่สุดของวัน : เช้า 6.00 ไปยัง 9.00 น. ตอนบ่าย, 15.00 ไปยัง 17.00 น.

วิธีการที่จะได้มี : From Laemsak Boat Lanking take a long- tailed boat for a trip of about 30 นาที