มหาวิทยาลัยศิลปากร

มหาวิทยาลัยชั้นนำของไทยในศิลปกรรม, โบราณคดี, และคณะอื่น ๆ อีกมากมาย. ก่อตั้งขึ้นใน 1943 โดยอิตาลีศิลปะเกิดอาจารย์ Corrado Feroci. ในสมัยรัชกาลที่ฉัน, (1782-1809) พื้นที่ของมหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นที่สามพระราชวัง.