Tag Archives: เชียงใหม่

เที่ยวบินของชะนี

ไหวเหนือยอดไม้จังหวัดเชียงใหม่. แม้จะมีชื่อ, ผู้เข้าชมไม่ว่า brachiate จากต้นไม้เพื่อต้นไม้เหมือนชะนีจริง. กระนั้น, ร่อนลง 2 กิโลเมตรยาวเส้นซิปแขวน 30-M ท้องฟ้าเหนือของป่าเขตร้อนจะต้องก่อให้เกิดความรู้สึกคล้ายกับว่ามีความสุขโดยเจ้าคณะแกว่ง.   การเดินทางเริ่มต้น … อ่านต่อไป

ดอยเชียงดาว

The guardian spirits of Chiang CHIANG MAI PROVINCE. Chiang Dao was in the media limelight during 2003, when the government came up with a plan to builzd a cable car to the peak to boost tourism. The proposal met with unprecedented and widespread protest from both locals and environmental activists. โชคดี, the plan was notอ่านต่อไป