Tag Archives: ดังนั้น

น้ำตกทีลอซู

ซ่อนยักษ์จังหวัดตาก. วันหยุดสุดสัปดาห์ที่ทีลอซูอาจทำให้คุณมาที่บ้านระบายน้ำของพลังงาน, แต่มีกองของภาพถ่ายที่งดงามและความทรงจำสนุก. นักท่องเที่ยวต้องเหล็กตัวเองตั้งแต่เริ่มต้น. ลมฟ้าทางหลวงหมายเลข 1090 จากอำเภอแม่สอดไปอุ้มผางผ่านพื้นที่ที่เป็นภูเขาที่อาศัยอยู่โดยชาวเขาเผ่า. … อ่านต่อไป