ท่าเรือท่าพระจันทร์

พื้นที่ที่มีชีวิตชีวาของท่าพระจันทร์เคยเป็นพระราชวังของเจ้าชายประจักษ์ Silpakom. พร้อมมหาราชและพระจันทร์ถนนโดยรอบวัดมหาธาตุที่เป็นตลาดพระเครื่องที่ใหญ่ที่สุดในกรุงเทพฯแถวยืนพระเครื่องที่พบ.