แจวหินผา Karos

เซาะหินมหัศจรรย์ในรูปแบบของแจวขนาดใหญ่. ล่องเรือไปตามคลอง theKarosMountainstakes หนึ่งผ่านสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความหลากหลายดูในตอนเช้า, แจวเงาปรากฏขึ้นเหมือนปีศาจที่น่าเศร้า, ขณะที่ในช่วงบ่าย, กับแสงโดยตรง, แจวดูเหมือนปีศาจยิ้ม. ด้วย, ในหน้าผาใกล้เคียง, ผีหน้ากากปรากฏคู่กับหินแจว.

เวลาที่ดีที่สุดที่จะเยี่ยมชม : ช่วงปลายพฤศจิกายน-พฤษภาคม

ช่วงเวลาที่ดีที่สุดของวัน : เช้า 6.00 ไปยัง 9.00 น. ตอนบ่าย, 15.00 ไปยัง 17.00 น.

วิธีการที่จะได้มี : จากท่าเรือควน O, นั่งเรือหางยาวไปยังปาก ofSaiCanal. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 20 นาที.