ลูกปัดพระเจ้าตากแดด

The Glittering Cultural Heritage of Krabi

The ancient community of Krabi dated back no less the 30,000 ปีที่ผ่านมาเวลาก่อนประวัติศาสตร์. ควน Luk แพ็ต, กองลูกปัด, ปัจจุบันอยู่ที่ด้านหลัง ofWatKhlongThomMuseumis แหล่งโบราณคดีที่สำคัญอีกอย่างที่มีหลักฐานของอารยธรรมที่เจริญรุ่งเรืองในพื้นที่. The Sun God Bead is one of the rare beads of the world.

เวลาที่ดีที่สุดที่จะเยี่ยมชม : ตลอดทั้งปี

ช่วงเวลาที่ดีที่สุดของวัน : 9.00 ไปยัง 16.30 น.

วิธีการที่จะได้มี : จากกระบี่, take Highway No.4 toKhlongThomDistrict. The watKhlongThomMuseum is about 1 kilometer from the District.