ลูกปัดพระเจ้าตากแดด

อร่ามมรดกทางวัฒนธรรมของจังหวัดกระบี่

ชุมชนในสมัยโบราณของจังหวัดกระบี่วันที่กลับไม่น้อย 30,000 ปีที่ผ่านมาเวลาก่อนประวัติศาสตร์. ควน Luk แพ็ต, กองลูกปัด, ปัจจุบันอยู่ที่ด้านหลัง ofWatKhlongThomMuseumis แหล่งโบราณคดีที่สำคัญอีกอย่างที่มีหลักฐานของอารยธรรมที่เจริญรุ่งเรืองในพื้นที่. ดวงอาทิตย์พระเจ้าลูกปัดเป็นหนึ่งในลูกปัดที่หายากของโลก.

เวลาที่ดีที่สุดที่จะเยี่ยมชม : ตลอดทั้งปี

ช่วงเวลาที่ดีที่สุดของวัน : 9.00 ไปยัง 16.30 น.

วิธีการที่จะได้มี : จากกระบี่, ใช้ทางหลวงหมายเลข 4 toKhlongThomDistrict. watKhlongThomMuseum เป็นเรื่องเกี่ยวกับ 1 กิโลเมตรจากอำเภอ.