วัดโพธิ์

วัดโพธิ์หรือวัดพระเชตุพนสร้างขึ้นในสมัยอยุธยา (1688-1703). ชื่อสามัญคือ“ วัดโพธิ์”, คำย่อของชื่อเดิมโพธาราม. มีชื่อเสียงในเรื่องพระพุทธรูปปางไสยาสน์ที่ใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศไทย. ในช่วงต้นกรุงรัตนโกสินทร์, วัดโพธิ์เป็นศูนย์กลางของการศึกษาด้านต่างๆรวมทั้งการนวดแผนไทย.