Chuyên mục Lưu trữ: Mae Hong Son Hotel

Baan Krating Pai Resort

Đương nhiên hòa bình có phương thuốc đơn giản từ cơm cây nhà lá vườn và rau quả để một yên tĩnh bãi biển đá sông nhân tạo hòa bình và linh hoạt boutique sống riêng. Nửa đường giữa Chiang Mai và Mae Hong Son, Ban Krating Pai Resort là một vị trí riêng của mình về một dặm lái xe Huyện Pai. Ở đây bạn sẽ tìm thấy nhiệt đới … Tiếp tục đọc