โรงละครแห่งชาติ

ตั้งอยู่ในพื้นที่ของพระราชวังของสอง Sovereign, โรงละครแห่งชาติถูกสร้างขึ้นใน 1960 และเสร็จสมบูรณ์ใน 1965. อาคารรูปตัว T มีการรวมกันของสไตล์ไทยและนานาชาติ. คุณลักษณะไทยดูเหมือนว่าจะครองลักษณะโดยรวมของโรงละครเพราะมันจะแสดงโดยหลังคา, high relief of the God of Arts, and sculptures of characters of Thai classical plays.