ช้างสะพานโรงสี

สร้างพร้อมกันกับการจัดตั้งสะพานที่ถูกสร้างขึ้นครั้งแรกของลำต้นขนาดใหญ่ที่แข็งแกร่งและมีเสถียรภาพที่ช้างสามารถเดินบน. เพราะทำเลที่ตั้งอยู่ใกล้กับโรงสีข้าว (โรงสี) ของไซโลข้าวพระราช, สะพานจึงถูกเรียกว่าช้างโรงสี. มันถูกสร้างขึ้นมาใหม่ในง่ายโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กประดับด้วยหัวสุนัขในตอนท้ายของสะพาน.