สะพาน Hok

ฮกหมายถึงการยกหรือแปลง. แพลตฟอร์มของสะพานไม้นี้สามารถยกขึ้นเช่นสะพานดัตช์สำหรับการเข้าชมเรือ. ประเภทของสะพานนี้ถูกสร้างขึ้นครั้งแรกในปีที่ผ่านมาในช่วงปลายรัชสมัยของรัชกาลที่ (1851-1868).