คลองคูเมือง Doem (คลอง Lot)

คลองคูเมือง Doem เป็นชื่ออย่างเป็นทางการของเมืองเป็นคูเมืองด้านในซึ่งถูกขุดในธนบุรีระยะเวลา (เป็นระยะเวลาสั้น ๆ จาก 1767 ไปยัง 1782 มีสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเป็นผู้ปกครองเท่านั้น). คูเมืองด้านในจะพบว่าในพื้นที่ของทั้งสองด้านตะวันออกและตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา. คูเมืองเมืองบนฝั่งตะวันออกเป็นเรื่องเกี่ยวกับ 2 กิโลเมตรยาวเชื่อมต่อเส้นโค้งของแม่น้ำ.