สะพานมอญ

สะพานนี้ถูกสร้างขึ้นด้วยไม้สักในรัชกาลที่สาม. ในอดีตที่ผ่านมา, พ่อค้าจันทร์ใช้ในการชำระอู่พวกเขาในพื้นที่ของสะพานมอญ. ในปัจจุบันนี้, โครงสร้างไม้ถูกแทนที่ด้วยสะพานคอนกรีตหลังไม้สักที่ถูกเผาไหม้ใน 1910.