ท่าเรือท่าช้าง

ท่าช้าง (ท่าเรือช้าง) ถูกสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ฉัน (1782-1809). ในอดีตที่ผ่านมา, ช้างจากแกรนด์พาเลซถูกนำตัวไปยังพื้นที่นี้จะใช้เวลาอาบน้ำ. ในปัจจุบัน, ท่าช้างท่าเทียบเรือมีเรือข้ามฟาก, มีจำนวนของร้านค้าปลีกและการตลาด. ที่มุมหนึ่งของพื้นที่ท่าช้าง, มีห้องแถวเก่าสร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ (1868-1910) กับจั่วพลาสเตอร์ที่สวยงาม, เสา, และปูนปั้น.