วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร

วัดนี้ถูกสร้างขึ้นในช่วงสมัยรัชกาลที่สี่. มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการ Dhammayutika นิกายพุทธศาสนา. ไฮไลท์ของวัดเป็นภาพจิตรกรรมฝาผนังเกี่ยวกับพระราชพิธีรอบสิบสองเดือนและสุริยุปราคา.